| | | |


Členové hodnotící komise FRMU

Členové hodnotící komise FRMU 2019

Seznam členů hodnotící komise projektů FRMU pro rok 2020 naleznete v tomto dokumentu. Do hodnotící komise byli jmenováni zástupci fakult, vedení MU i obou komor akademického senátu.

Předseda hodnotící komise

  • doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

 


nahoru