| | | |


Členové hodnotící komise (HK) a pracovních skupin FRMU

Členové hodnotící komise FRMU 2018

Seznam členů hodnotící komise projektů FRMU pro rok 2018 naleznete v tomto dokumentu. Do hodnotící komise byli jmenováni zástupci fakult, vedení MU i obou komor akademického senátu.

Pracovní skupina FRMU

Předsedkyně

 • doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Vedení MU  

 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
 • Mgr. Iva Zlatušková

Akad. senát 

 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. – komora akad. pracovníků
 • Bc. Ondřej Vymazal – studentská komora

Fakulty         

 • PrF – JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. – proděkanka pro Mgr. studijní program
 • LF – prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. - proděkanka pro vnější vztahy
 • PřF – doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. – proděkan pro studium
 • FF – doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. – proděkan pro výzkum a rozvoj
 • PedF – doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
 • ESF – Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. – proděkan pro strategii a rozvoj
 • FI – doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. – proděkan pro studijní programy
 • FSS – PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. – proděkan pro studium
 • FSpS – doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. - proděkan pro studium

RMU

 • Ing. Bc. Šárka Řehořová
 • Ing. Soňa Janíková
 • Ing. Renata Danielová

nahoru