| | | |


Detail Aktuality

Výzva PO 1 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce - výsledky hodnocení

30.04.2018

ŘO OP VVV zveřejnil Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_026 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce) v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 28. 3. 2018 a 19. 4. 2018.

Do seznamu doporučených projektů byly zařazeny ty žádosti, které ve své oborové skupině obdržely nejvyšší počet bodů, a dále žádosti, které ve výsledném bodovém hodnocení bez ohledu na oborovou příslušnost obdržely 117 bodů a výše.

Celkem budou z výzvy podpořeny 3 projekty MU, konkrétně:

  • Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace – ESF
  • Dlouhodobý výzkum geochemických bariér pro ukládání jaderného odpadu – PřF
  • Integrace signálu a epigenetické reprogramování pro produktivitu rostlin – CEITEC

Zápisy z jednání Výběrové komise jsou k nahlédnutí ZDE.

 

Ing. Tereza Šrámková, 30.04.2018 12:35

nahoru