| | | |


Detail Aktuality

Metodický výklad k podávání připomínek v procesu schvalování a úsporám v projektu

14.05.2018

ŘO OP VVV zveřejnil metodický výklad „Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování“ a také Metodický výklad "Úspory projektu".

Metodický výklad Připomínky k podkladům ŘO V procesu schvalování popisuje aktuálně platný postup ŘO OP VVV v případě, kdy žadatel podá připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování po fázi procesu schvalování, ve které nebyl úspěšný, proti předchozím fázím, ve kterých úspěšný byl. Dokument je ke stažení ZDE.

Metodický výklad Úspory projektu popisuje postup výpočtu výše úspory v konkrétních případech. V případě, že je pro konkrétní výzvu problematika úspor projektu v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (dále jen „PpŽP – specifická část) upravena jiným způsobem než je uvedeno v PpŽP – obecná část, postupuje příjemce vždy v souladu s PpŽP – specifická část. Dokument je ke stažení ZDE.

Ing. Tereza Šrámková, 14.05.2018 08:49

nahoru