| | | |


Detail Aktuality

Výzva OP PIK - Partnerství znalostního transferu IV.

27.06.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pondělí 25. června 2018 IV. výzvu Partnerství znalostního transferu.

Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Termín pro předložení žádosti: 14. 12. 2018
Alokace výzvy: 200 000 000 Kč (V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto Výzvu navýšit.)
Minimální výše dotace: 500 000 Kč
Maximální výše dotace: 5 000 000 Kč

Příjemci podpory: malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner zapojený do realizace projektu)

Max. míra podpory: 70 % ZV pro všechny typy žadatelů; MSP musí partnerské organizaci poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % způsobilých výdajů partnerské organizace související s projektem.

Více informací naleznete ZDE.

Ing. Tereza Šrámková, 27.06.2018 08:32

nahoru