| | | |


Detail Aktuality

Avíza výzev PO 1 Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury

29.11.2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil avíza výzev č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury.

Avízem se rozumí verze výzev informativního charakteru.

Závazné verze výzev, včetně kompletní dokumentace, budou vyhlášeny spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 18. 12. 2018, a to za předpokladu, že dojde ke schválení materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2022 vládou ČR. Vzory příloh žádosti o podporu budou zveřejněny společně s vyhlášením výzev v systému IS KP14+.

Ukončení příjmu žádostí je dle textu avíz stanoveno na 31. 5. 2019.

O vyhlášení výzev bude OPR informovat na svých webových stránkách.

Avíza výzev jsou ke stažení ZDE.

Ing. Tereza Šrámková, 29.11.2018 09:41

nahoru