| | | |


Detail Aktuality

Norské fondy - nová výzva z programu Životní prostředí

17.06.2020

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu novou dotační výzvu „Tromso“. Alokace výzvy činí 65 mil. Kč.

Výzva je zaměřena na provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni za účelem identifikace převládajícího typu znečištění, koncentrací znečišťujících látek a určení zdroje tohoto znečištění a vyhodnocení získaných dat.

Podmínkou podpory je následné zpracování akčních plánů s návrhy relevantních opatření pro zamezení či snížení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení a jeho přijetí příslušným výkonným orgánem.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2020 (12:00 hod)

Výtah nejdůležitějších informací pro prvotní orientaci v zaměření výzvy, zpracovaný OPR, je ke stažení ZDE.

Více informací k výzvě naleznete ZDE.

V případě zájmu o předložení projektové žádosti prosím kontaktujte Ing. Terezu Šrámkovou na OPR RMU, sramkova@rect.muni.cz 

 

Ing. Tereza Šrámková, 17.06.2020 09:44

nahoru