| | | |


Detail Aktuality

Stanovisko MMR a ÚOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

14.09.2021

ŘO OP VVV informoval o uveřejnění společného stanoviska MMR a ÚOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. Toto stanovisko zadavatelům sděluje, jak se vypořádat s nárůstem cen stavebních materiálů, které lze pozorovat kvůli nedostatku stavebních materiálů na trhu.

Ve stanovisku jsou pokryty situace týkající se již realizovaných zakázek a postup ve vztahu k § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, situace týkající se probíhajících zadávacích řízení a doporučení stran připravovaných veřejných zakázek.

ŘO OP VVV se ve věci nárůstu cen stavebních materiálů bude řídit předmětným stanoviskem, a to i ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu zadávaných dle Pravidel pro žadatele a příjemce.

Plný text Stanoviska je ke stažení ZDE.

Ing. Tereza Šrámková, 14.09.2021 10:38

nahoru