| | | |


Detail Aktuality

Výzva 10 a 11 Interreg SK-CZ FMP Bílé Karpaty

12.01.2022

Region Bílé Karpaty jako správce – vedoucí partner Fondu malých projektů Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020 ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem Žilinským samosprávným krajem vyhlásil následující Výzvy na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek:
  • Výzva č. 10/FMP/11b, specifický cíl 3.1 „Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů“. Více informací naleznete na: https://www.regionbilekarpaty.cz/10-vyzva1;
  • Pro neinvestiční malé projekty v ČR je maximální celková výše způsobilých výdajů malého projektu 23 529,42 EUR, přičemž maximální výše příspěvku EFRR je 20 000,00 EUR, tj. 85 % z celkové výše způsobilých výdajů

 

  • Výzva č. 11/FMP/6c/I, N, specifický cíl 2.1„Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu“. Více informací naleznete na: https://www.regionbilekarpaty.cz/11-vyzva1.
  • Pro investiční malé projekty v ČR je maximální celková výše způsobilých výdajů malého projektu 35 294,12 EUR, přičemž maximální výše příspěvku EFRR je 30 000,00 EUR, tj. 85 % z celkové výše způsobilých výdajů.
  • Pro neinvestiční malé projekty v ČR je maximální celková výše způsobilých výdajů malého projektu 23 529,42 EUR, přičemž maximální výše příspěvku EFRR je 20 000,00 EUR, tj. 85 % z celkové výše způsobilých výdajů.

V obou výzvách je v projektech požadování předfinancování celé částky s 15% účastí.

Doba realizace je maximálně 12 měsíců s nejzauším datem ukončení 31.3.2023

Termín uzávěrky přijímání žádostí je 22. 2. 2022.

 K vyhlášeným Výzvám se budou konat i online semináře pro žadatele, a to:

V případě zájmu prosím informujte co nejdříve Marcelu Vrchotovou, vrchotova@rect.muni.cz na OPR RMU na domluvu dalšího postupu.

 

 

Mgr. Marcela Vrchotová, 12.01.2022 12:37

nahoru