| | | |


Detail Aktuality

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

01.06.2022

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byla dne 31. 5. 2022 vyhlášena výzva na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2022/14. Výzva je vyhlášená v rámci specifického cíle 2.1 „Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu“ v rámci prioritní osy 2 (Kvalitní životní prostředí).

Znění výzvy a související dokumenty najdete na: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2022/503-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2022-14

 Důležité informace z výzvy:

  • Objem finančních prostředků ze zdrojů EU pro tuto výzvu je 3 000 000 EUR. Minimální výše příspěvku z EFRR na projekt je 200 000 EUR, maximální bez omezení.
  • Maximální výše příspěvku EFRR je 85 % z celkové výše způsobilých výdajů.
  • Partneři z ČR mohou získat na spolufinancování dotaci ze státního rozpočtu, a to maximálně 5 % z celkové výše způsobilých výdajů tohoto partnera (vztahuje se i na veřejné vysoké školy a výzkumné organizace).
  • Doporučená délka realizace aktivit projektu je 12 měsíců s nejzazším datem ukončení 30. 11. 2023.

Termín uzávěrky přijímání žádostí je 18. 2022.

V případě zájmu o předložení žádosti prosím informujte Martinu Kalovskou, kalovska@rect.muni.cz na OPR RMU.

 

Mgr. Martina Kalovská, 01.06.2022 14:48

nahoru