| | | |


Detail Aktuality

Aktualizace výzvy OP JAK Špičkový výzkum

05.10.2022

Řídicí orgán OP JAK dne 4. 10. 2022 zveřejnil změnu výzvy č. 02_22_008 Špičkový výzkum.

Aktualizace spočívá především ve vydání 2. verze specifických pravidel, kde došlo k více úpravám (na začátku dokumentu je uveden seznam změn).

Nejdůležitější změny, které aktualizace dále přináší:

  • Příloha č. 1 výzvy Hodnotící kritéria – doplnění kritéria V1.2.2 Získané ERC granty o ERC SYNERGY grant
  • Aktualizace přílohy č. 2 výzvy Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru s daty za pololetí 2022
  • Aktualizace vzoru Studie proveditelnosti a jejího anglického překladu 
  • Zpřesnění formy a způsobu doložení povinných příloh k žádosti o podporu – nově bude povinné zpracovat i přílohu Přehled veřejných zakázek, některé další přílohy byly doplněny o bližší popis

Při přípravě žádosti už je potřeba využít aktualizované formuláře a vzory. 

Kompletní informace a dokumenty ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách OP JAK: https://opjak.cz/aktuality/zmena-vyzvy-spickovy-vyzkum/ 

Ing. Tereza Šrámková, 05.10.2022 15:00

nahoru