| | | |


Detail Aktuality

Úspěšné projekty FRMU 2015

06.04.2016

Podívejte se na úspěšné projekty FRMU, které byly na MU řešeny v roce 2015.

Dne 30. března 2016 se uskutečnilo setkání k závěrečnému zhodnocení projektů FRMU řešených na MU v roce 2015. Každá fakulta měla možnost zde představit jeden ze svých úspěšných projektů.

Setkání se zúčastnili nejen samotní řešitelé, kteří své projekty prezentovali, ale také zástupci vedení univerzity, příslušní proděkani, hodnotitelé projektů a koordinátoři FRMU z fakult a HS.

Celkem bylo takto představeno 11 velmi zajímavých projektů. Na jednotlivé prezentace se můžete podívat na níže uvedených odkazech. Určitě budou dobrou inspirací pro všechny, kteří se k přípravě projektu teprve chystají.

Prezentovány byly tyto projekty:

 

Středisko Teiresiás

Bc. Daniela Tesaříková

„Základy medicínské propedeutiky pro speciální pedagogy v českém znakovém jazyce"

 

Fakulta sportovních studií

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

„Trs předmětů psychologických v kontextu kinantropologie na FSpS“

 

Ekonomicko-správní fakulta

Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

„Modern Trends in Environmental Economics“

 

Přírodovědecká fakulta

doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

„Vytvoření písemného průvodce ke Geoparku v areálu PřF MU“

 

Lékařská fakulta

MDDr. Michaela Bartošová

„Zvýšení kvality výuky endodoncie v rámci předmětu Dětské zubní lékařství zavedením moderních pracovních postupů“

 

Centrum jazykového vzdělávání

PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.

„Interní propedeutika pro zahraniční mediky“

 

Fakulta sociálních studií

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. (druhý prezentující Ondřej Mika - student)

„S právem do praxe“

 

Právnická fakulta

JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA

„Celní právo“    

 

Pedagogická fakulta

Mgr. František Ostrý

„Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba“

 

Fakulta informatiky

RNDr. Jan Papoušek

„Inovace předmětu IB111 Úvod do programování skrze Python“

 

Filozofická fakulta

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (prezentující Matúš Slamka - student)

„Provoz kina 2015“

 

 

Ing. Renata Danielová, 06.04.2016 09:06

nahoru