| | | |


Všechny aktuality

 • 5.6.2017 Partner search Interreg Europe_Slovakia

  Slovenský partner (Ministerstvo kultury SR) hledá na poslední chvilku do svého projektu potenciální partnery, kteří by měli zájem spolupracovat na projektu zaměřeném na kulturu a tvůrčí průmysl. Prioritní osa 4 – Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů. …


 • 2.6.2017 Partner search Interreg Europe_Rumunsko_MeteoRomania

  Dopis z MMR: Dovoluji si Vám zaslat nabídku spolupráce ve 3. výzvě programu INTERREG EUROPE. Kontaktovala nás Národní meteorologická správa Rumunska (MeteoRomania), která by ráda vstoupila do nějakého projektu jako poradní partner. MeteoRomania je jediným národním vědeckým orgánem, který poskytuje informace o klimatu a následně má vliv i na politiku regionálního rozvoje a ochranu životního prostředí. Ke své práci využívá nejnovější technologie, např. satelitní a letecké snímky. Tým se skládá z inženýrů, počítačových specialistů, geografů, geologů, kartografů, fyziků a geodetů a má bohaté zkušenosti s touto tematikou. Pokud pracujete na projektu, ve kterém byste tuto spolupráci uvítali, neváhejte kontaktovat rumunskou stranu. Více informací a kontaktní údaje naleznete v příloze. S přáním hezkého dne Alice Š. Kovandová, Národní kontaktní místo ČR …


 • 29.5.2017 OP VVV_MP č.4_informace pro projekty s PpŽP verze 1 - 4

  ŘO OP VVV vydalo doplňující informaci k vydání Metodického pokyn č. 4 upravující podmínky zadávání veřejných zakázek pro projekty, které realizují podle Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část verze 1 - 4. …


 • 24.5.2017 Interreg SK - CZ Oběžník k veřejným zakázkám

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako Řídící orgán zveřejňuje informační dokument, který poskytuje odborný přehled při kontrole a implementaci projektů přeshraniční spolupráce. Dokument je souhrnem témat z oblasti veřejných zakázek, tak, aby ulehčil orientaci v dané problematice při předkládání dokumentace k veřejným zakázkám na kontrolu. …


 • 24.5.2017 Avízo o chystaném Vyhlášení CRP 2018

  Prezentace ze Semináře k oblasti rozvoje vysokých škol, který se uskutečnil dne 22. 5. 2017 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. …nahoru