| | | |


Všechny aktuality

 • 31.10.2016 Aktualizace dokumentů OP Z

  Byly uveřejněny nové verze dokumentů týkajících se žádosti o přezkum, identifikace přímých a nepřímých nákladů a velikosti podniku. Přidány byly i nové formuláře pro prokazování výdajů v rámci kapitoly rozpočtu „Přímá podpora“. …


 • 31.10.2016 Newsletter OPR č. 5/2016 k OP 2014-2020

  OPR po delší době vydává další číslo newsletteru k OP 2014-2020, které v sobě shrnuje důležité informace a novinky jak z OP VVV, tak i ostatních OP. …


 • 25.10.2016 Nová avíza výzev v PO 3

  Dne 21.10. 2016 byla vyhlášena avíza k výzvám v OP VVV PO 3 č. 02_16_036 I SDV I s názvem Implementace strategie digitálního vzdělávání I. a č. 03_16_0038 s názvem Pregraduální vzdělávání. Více informací na stránce MŠMT. K oběma výzvám připraví OPR výtah z výzev, které budou uveřejněny na záložce OP VVV podložka PO 3. …


 • 20.10.2016 OP VVV - Metodický dopis č. 1

  ŘO OP VVV zveřejnil Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 4. …


 • 18.10.2016 Aktualizace výzev č. 124 a 024 OP Z

  U výzvy č. 124 byl prodloužen termín pro předkládání žádostí do 16. ledna 2017. Na stejné datum byl prodloužen termín pro předkládání předběžných žádostí u výzvy č. 024. …


 • 17.10.2016 Interreg SK-ČR_Upozornění na oprávněnost žadatele v PO2

  Upozorňujeme, že dle oznámení MMR není VVŠ oprávněným žadatelem v Prioritní ose 2 Kvalitné životné prostredie, Investiční prioritě 3 Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kulturného dědičstva, konkrétný cíl 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrného a prírodného dědičstva. …


 • 14.10.2016 Aktualizace MI v OP VVV

  ŘO OP VVV zveřejnil akualizaci výčtu monitorovacích indikátorů pro ESF a ERDF. …nahoru