| | | |


Všechny aktuality

 • 10.10.2016 Interreg SK-ČR_Upozornění na oprávněnost žadatele v PO2 IP 4

  Upozorňujeme, že dle oznámení MMR není VVŠ oprávněným žadatelem v Prioritní ose 2 Kvalitné životné prostredie, Investiční prioritě 4 Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr, konkrétní cíl 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území v OP Interreg Slovensko - ČR …


 • 2.9.2016 Evidence smluv - partnerské smlouvy v ESIF

  OPR vydalo nový interní dokument "Metodický postup OPR pro zajištění podpisu partnerských smluv statutárním zástupcem" doplněné grafickým schématem. V případě potřeby se prosím obracejte na pracovníky OPR, v případě potřeby konzultace právních náležitostí smluv na pracovníky právního odboru RMU. …


 • 31.8.2016 Nová verze Pravidel

  Od 1. 9. 2016 vstoupí v platnost nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část. …


 • 30.8.2016 Nový deadline v Interreg SK - ČR

  ŘO Interreg Slovensko - ČR vyhlásilo nový deadline pro předkládání projektových žádostí. Ve všech prioritních osách končí sběr žádostí dne 31.10.2016. Současně byly učiněny změny v některých dokumentech a přílohách výzvy. Změněná byla excelovská tabulka, ve které se projekty předkládají a znění přílohy Čestné prohlášení partnera. Tuto přílohu a výpisy z rejstříků fyzické a právnické osoby Vám bude zasláno z OPR. …nahoru