| | | |


Všechny aktuality

 • 20.4.2016 Zápis OPR ze semináře pro žadatele do výzvy č. 17 a výzvy č. 18

  Zápis OPR ze semináře pro žadatele o podporu OP VVV do výzvy č. 02_16_017 „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace“ a výzvy č. 02_16_018 „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“, konaného dne 13. 4. 2016 v Praze. …


 • 8.4.2016 2. výzva INTERREG EUROPE

  Dne 5.4.2016 byla vyhlášena 2. výzva k předkládání projektů do OP Interreg Europe. Žádosti je možné předkládat do 13.5.2016. …


 • 7.4.2016 Info den k 2. výzvě INTERREG CENTRAL EUROPE

  Seminář k chystané výzvě Programu INTERREG CENTRAL EUROPE se bude konat ve čtvrtek 28. dubna 2016 v Praze 4, Na Pankráci 125, v konferenčním sále společnosti OKsystem a.s. Vyhlášení výzvy se chystá na 26 4. 2016 a bude otevřena 8 týdnů. Pozvánka obsahuje také informace o možnosti účastnit se setkání zájemců o účast ve výzvě v roli vedoucích partnerů, které se bude konat v Záhřebu ve dnech 10. -12. 5. 2016. …


 • 6.4.2016 Excelentní výzkum - rozpočet ke Studii proveditelnosti

  Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 5. 4. 2016 detailní rozpočet ke Studii proveditelnosti u výzvy Excelentní výzkum. Jedná se o doporučený vzor přílohy této studie, který je nutné doložit v ČJ i AJ. …


 • 4.4.2016 Výzkumné infrastruktury - seznam povinných příloh

  OPR zpracoval seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti do výzvy Výzkumné infrastruktury, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou se příloha dokládá. …


 • 1.4.2016 Vyhlášená výzva v OP Z

  ŘO OP Zaměstnanost (OP Z) vyhlásil dne 31. 3. 2016 průběžnou výzvu č. 124 - Podpora inovačního prostředí. …nahoru