| | | |


Všechny aktuality

 • 5.1.2015 Závěrečné zprávy FRMU 2014

  Informace o způsobu podávání závěrečných zpráv projektů financovaných z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity za rok 2014. …


 • 29.12.2014 OP VaVpI - Informace k veřejné podpoře

  Řídicí orgán OP VaVpI přistoupil k vydání Informace k veřejné podpoře, která si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice veřejné podpory a souvisejících rizicích, která mohou nastat při realizaci projektů OP VaVpI. …


 • 29.12.2014 OP VaVpI - Metodický pokyn č. 34

  Od 19. 12. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 34 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0, a Příloha č. 33 příruček pro žadatele a příjemce - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení nevyužité dotace v režimu finančního vypořádání. …


 • 17.12.2014 Výsledky soutěže FRMU 2015

  Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rozhodla o výběru návhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2015. …


 • 1.10.2014 Vyhlášení interní soutěže FRMU 2015

  Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje druhý ročník interní soutěže na podporu projektů v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2015. …nahoru