| | | |


Všechny aktuality

  • 12.11.2013 Vyhlášení nových výzev v OPVK

    Dne 6. 11. MŠMT vyhlásilo nové výzvy k předkládání projektů do prioritní osy 1 oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3. …


  • 5.11.2013 OP VaVpI - Výzva č. 2.1 – Podpora výzkumných kapacit VaV center, PO 1

    Cílem výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit, a materiálně a technicky vybavit, nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití výzkumných infrastruktur, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí do regionu a schopnost vytvářet v regionu mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu. …nahoru