| | | |


Všechny aktuality

  • 17.9.2013 Teze Výzvy č. 2.1 OP VaVpI

    Od 16. 9. 2013 je účinná Příloha č. 19f) TEZE VÝZVY 2.1 - Posílení výzkumných kapacit VaV center. …


  • 12.9.2013 Newsletter OP VaVpI č. 5

    MŠMT vydalo páté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. …


  • 22.8.2013 Dopis kvestora MU vrchní ředitelce OPVK

    Dne 22.8.2013 byl odeslán na adresu vrchní ředitelky OP VK nesouhlasný dopis kvestora MU k požadavku poskytnutí osobních údajů studentů za účelem evaluace MI Uplatnění studentů. …nahoru