| | | |


Všechny aktuality

  • 6.3.2013 OPVK - Žádost o podstatnou změnu, účet u ČNB

    Na základě požadavku MŠMT byl zřízen bankovní účet u ČNB pro projekty OPVK. Na záložku "Komunikace s MŠMT"byl umístěn sken Žádosti o schválení podstatné změny týkající se změny účtu společně se Smlouvou o zřízení bankovního účtu. …


  • 1.2.2013 Newsletter OP VaVpI č. 3

    Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravila třetí číslo elektronického newsletteru OP VaVpI. …nahoru