| | | |


Podklady k žádostem a rozhodnutím

Doklad o právní subjektivitě - výpis z živnostenského rejstříku  - na vyžádání

Doklad o trestní bezúhonnosti právnické osoby -  na vyžádání

Doklad o trestní bezúhonnosti fyzické osoby - na vyžádání

Doklady o bezdlužnosti zdravotní pojišťovny, MSSZ a FÚ na vyžádání

 

Doklad o oprávněnosti žadatele - statut MU

Výroční zprávy o hospodaření

Vlastnická struktura k doplnění a elektronickému podpisu 

Čestné prohlášení k vlastnické struktuře do ZoR - nový od ledna 2018

 

PLNEMOCI (1)

 


nahoru