| | | |


Směrnice a pokyny MU k projektům

Směrnice

Směrnice MU č. 1/2017 Realizace pravidel hospodaření

Směrnice MU č. 6/2016 Řízení projektů

Směrnice MU č. 6/2017 Evidence a uveřejňování smluv

Směrnice MU č. 2/2016 Spisový řád

Směrnice MU č. 12/2015 Evidence, převod a vyřazování majetku

Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě

Směrnice MU č. 1/2018 Ochrana a zpracování osobních údajů 

 

Pokyny

Pokyn MU č. 12/2017 - Řízení projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pokyn MU č. 10/2017 - Předkládání projektových žádostí do ESIF 2014 - 2020

Pokyn MU č. 2/2016 Základní zásady plánování a řízení staveb v rámci ESIF 2014-2020

Pokyn MU č. 1/2014 Použití občanskoprávní formy smlouvy při zajišťování některých činností na MU z pohledu určení závislé práce a daňových souvislostí

Pokyn MU č.3/2017 Pravidla pro stanovení podílu správní režie na MU

Pokyn MU č. 5/2016 Zajištění personální udržitelnosti projektů OP VaVPI

 

Opatření

Opatření MU č. 6/2018 Realizace projektu MUNI4students

Opatření rektora 7/2016 Statutární zástupci v nepřítomnosti rektora aktuální od 9. 10. 2020  - elektronicky podepsáno rektorem

Opatření MU č. 3/2016 Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení

Opatření rektora č. 9/2013 k zajištění udržitelnosti výstupů v oblasti duševního vlastnictví

Metodické listy

Metodický list Odboru pro rozvoj - Dodatečné dokladování přímých osobních výdajů v projektech OP VVV

 


nahoru