| | | |


Aktuality

 • 19.8.2019 PO 3 Avízo výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  Dne 19.8. bylo vyhlášeno avízo výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzva bude vyhlášená 30.8. s termínem předložení do 27.11. V případě zájmu prosím kontaktujte Marcelu Vrchotovou, vrchotova@rect.muni.cz. V nejbližších dnech bude zveřejněný výtah z avíza výzvy na stránkách OPR. Počet projektů za subjekt není omezený, koordinace na MU bude probíhat na úrovni jednotlivých povinných aktivit, v případě více zájemců o stejnou aktivitu. …


 • 12.8.2019 Výzva Interreg Rakousko-ČR

  Termín pro odevzdání žádostí o podporu z OP Interregu Rakousko - ČR je 11. října 2019. Seminář pro žadatele se bude konat dne 20.9. 2019. Účast je omezena na 2 účastníky za instituci. V případě zájmu o účast na semináři prosím kontaktujte Marcelu Vrchotovou tel. 3127 z OPR RMU nejpozději 9. 9. 2019. …


 • 8.8.2019 Fond malých projektů Interreg Rakousko-ČR

  Termín pro odevzdání žádostí o podporu z Fondu malých projektů z OP Interregu Rakousko - ČR je 13. listopadu 2019. Seminář pro žadatele se bude konat dne 20.9. 2019. Účast je omezena na 2 účastníky za instituci. V případě zájmu o účast na semináři prosím kontaktujte Marcelu Vrchotovou tel. 3127 z OPR RMU nejpozději 9. 9. 2019. …


 • 17.7.2019 Snížené odvody za PRK

  ŘO OP VVV zveřejnil na svých webových stránkách dokument "Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek". …


 • 28.6.2019 Metodický list č. 5 k PpŽP verze 4

  Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4, který upravuje znění vybraných kapitol Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. …


 • 7.6.2019 Nová verze Seznamu mezd/platů v projektech OP VVV

  Řídicí orgán OP VVV zveřejnil upravený Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV, verze 4. …nahoru