| | | |


Detail Aktuality

Partner search - OP Interreg Europe

20.01.2017

Kujavsko-pomořské vojvodství v Polsku hledá partnera do projektu do OP Interreg Europe v prioritní ose č. 4 Ochrana životního prostředí a uchování jeho zdrojů, investiční priorita 6c - Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního bohatství, investiční priorita. Výzva je avizovaná na období 1.3. - 30.6.2017.

Více informací a kontakty najdete zde

Mgr. Marcela Vrchotová, 20.01.2017 14:01

nahoru