| | | |


Detail Aktuality

Aktualizace Metodického postupu při zajištění podpisu partnerských smluv ESIF a jejich evidence

18.07.2017

V souvislosti s povinností uveřejňovat smlouvy v registru smluv bychom Vás rádi informovali o aktuálním postupu při předkládání partnerských smluv projektů ze Strukturálních fondů na OPR k zajištění podpisu statutárním zástupcem a dalším postupu, jehož cílem je zajištění včasného předávání smluv po posledním podpisu k jejich evidenci do Interního registru smluv MU a registraci do Registru smluv MV ČR právním odborem RMU, pokud smlouva povinnosti podléhá. Současně byl připravený doporučený vzor partnerské smlouvy OP VVV, který využívá možnosti odkazu na elektronické úložiště místo dokládání příloh ke smlouvě.

Znění pokynu najdete na webu OPR OP VVV_Dokumenty_Interní dokumenty nebo zde. Znění partnerské smlouvy tamtéž nebo zde

Mgr. Marcela Vrchotová, 18.07.2017 09:45

nahoru