| | | |


Aktuality a výzvy

 • 4.12.2019 Interreg Rakousko - Česko Fond malých projektů

  Termín pro podání projektových žádostí na 9. jednání Regionálního monitorovacího výboru OP Interreg V-A AT-CZ Fond malých projektů je stanovený na 18. března 2020 do 14 hod. …


 • 3.10.2019 Upozornění pro příjemce OP VVV – průběžné vratky

  Řídicí orgán OP VVV upozorňuje zejména ty příjemce, kteří již obdrželi veškeré plánované předfinancování určené na ne/investiční výdaje a zvažují změnu v rozpočtu projektu spočívající ve změně poměru investičních a neinvestičních prostředků, že změna zálohově vyplacených prostředků z investičních na neinvestiční (nebo naopak) před jejich použitím je možná pouze v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla příjemci zálohová platba zaslána. …


 • 18.9.2019 Změny na webu OPR

  Na webu OPR došlo k následujícím změnám: 1) Byly sloučeny složka se společnými přílohami do žádostí v ISKP14+ a složka s přílohami do ZOR do společné složky s názvem Společné přílohy do žádostí a ZoR. 2) Složka Společné přílohy do žádostí a ZoR byla z důvodu obsahu citlivých údajů zpřístupněna pouze zaměstnancům MU po zadání UČO a sekundárního hesla 3) Do složky Společné přílohy do žádostí a ZoR byl přidán dokument Plná moc prorektora Žítka k podepisování dokumentů vyžadující podpis statutárního zástupce do ISKP14+. Vložte tuto plnou moc do dokumentů u svých projektů OP VVV, aby byly dokumenty podepsané prorektorem Žítkem akceptovány MŠMT. …


 • 11.9.2019 Připomenutí výzev Interreg Rakousko - ČR

  Lhůta pro podání projektových žádostí na 9. zasedání monitorovacího výboru Interreg AT-CZ byla stanovená na 11.10. 2019 do 14 hodin. Lhůta pro podání projektových žádostí do 8. kola Interreg AT-CZ Fond malých projektů byla stanovená na 13. 11. 2019 do 14 hod. Společný seminář pro obě výzvy se bude konat 20. 9. 2019 na KrÚ JMK Žerotínově nám. 3. …


 • 4.9.2019 ŘO OP VVV upozorňuje na možnost využití JŘBU a tržních konzultací v projektech

  Řídicí orgán upozorňuje zadavatele veřejných zakázek z řad příjemců podpory z OP VVV na možnost provádění předběžných tržních konzultací a dále informuje o možné nevhodnosti zadávání veřejných zakázek, u kterých jsou objektivně splněny podmínky k použití JŘBU, v otevřeném řízení či jiném druhu zadávacího řízení umožňujícím zdánlivě neomezenou účast dodavatelů. …nahoru