| | | |


Detail Aktuality

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - aktualizace

09.11.2015

Byly vydány nové verze příloh PPŽ a PPP č. 16c) Vzor Podkladů pro vyúčtování, č. 23a) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze a č. 23b) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze.

Příloha č. 16c) Vzor Podkladů pro vyúčtování byla aktualizována o specifika Výzev 3.2 a 9.3, konkrétně byl doplněn vzor tabulky pro vyplnění aktualizace finančního plánu pro ex-post financování výzev 3.2 a 9.3.

V přílohách č. 23a) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze a č. 23b) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze byla upravena podmínka zachování hodnot monitorovacích indikátorů 10300 a 071700 v období udržitelnosti.

Původní podmínka zněla:

- „jako závazek pro období udržitelnosti (tj. 5 let od ukončení realizace projektu) je rozhodující závazná hodnota indikátorů 110300 a 071700 k datu ukončení realizace definovaná v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a zároveň minimálně hodnota odpovídající počtu pracovních míst (FTE) splňujících definici daných indikátorů financovaných z dotace daného projektu OP VaVpI.“

Příjemce tak měl povinnost udržet po dobu udržitelnosti vyšší hodnotu z hodnot výše uvedených. Vzhledem k obtížnosti plnění této podmínky byla daná podmínka upravena, resp. ponechána pouze podmínka udržet hodnotu obou indikátorů vztaženou k datu ukončení realizace definovanou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Nově zní podmínka udržitelnosti následovně:

- „jako závazek pro období udržitelnosti (tj. 5 let od ukončení realizace projektu) je rozhodující závazná hodnota indikátorů 110300 a 071700 k datu ukončení realizace definovaná v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.“

Tato změna má návaznost na vydanou přílohu č. 45 (Souhrnné informace pro období udržitelnosti) Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, kde toto již bylo upraveno.

Všechny společné přílohy v aktuálním znění naleznete zde.

Ing. Tereza Šrámková, 09.11.2015 08:32

nahoru