| | | |


Detail Aktuality

Metodický pokyn č. 10 OP VaVpI - finanční mezera v udržitelnosti

17.03.2016

Od 17. 3. 2016 je účinný Metodický pokyn č. 10 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

Tímto metodickým pokynem se aktualizuje kapitola 5 Realizace projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 6.0.

Znění písmena C) kapitoly 5.2.5 (Postup pro žadatele/příjemce) uvedené v Metodickém pokynu č. 7 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0. se nahrazuje aktualizovaným zněním uvedeným v tomto metodickém pokynu.

Nově je příjemcem aktualizovaný výpočet finanční mezery vygenerovaný z Elektronického systému operačního programu dokládán za rok n ihned po uzavření účetnictví za rok n, nejpozději však do 31. 7. roku n+1.

V rámci kapitoly 5.3.2 (Změny v projektu v období udržitelnosti) byly upřesněny postupy pro předkládání a schvalování méně závažných podstatných změn.

Metodický pokyn naleznete zde.

Ing. Tereza Šrámková, 17.03.2016 08:28

nahoru