| | | |


Detail Aktuality

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - seznam povinných příloh k žádosti

01.07.2016

OPR vypracoval souhrnný přehled relevantních povinných příloh k projektové žádosti, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje, jakou formou ji dokládá a odkazů na jednotlivé přílohy.

Tabulku naleznete zde.

Doporučujeme se s ní před přípravou příloh seznámit, může Vám v mnoha ohledech přípravu dokumentů usnadnit.

Ing. Tereza Šrámková, 01.07.2016 09:14

nahoru