| | | |


Detail Aktuality

Interreg SK-ČR Pozastavení registrace projektů v ITMS2014+

01.09.2016

ŘO Interreg SK-ČR vyhlásil pozastavení registrace projektových žádostí do systému ITMS2014+ z důvodu jeho plánované aktualizace na konci měsíce září.

Více informací sledujte na stránkách slovenského poskytovatele.

Mgr. Marcela Vrchotová, 01.09.2016 12:58

nahoru