| | | |


Aktuality a výzvy

 • 2.12.2016 Změna harmonogramu výzvy PO1 Excelentní výzkum

  ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Excelentní výzkum dochází v souvislosti s prodloužením 1. kola hodnocení projektů k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo hodnocení, a to na 30. 4. 2017. …


 • 30.11.2016 Nové výzvy v OP Zaměstnanost

  Byly vyhlášeny nové výzvy v OP Z: Výzva č. 132 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu Výzva č. 068 - Podpora zaměstnanosti cílových skupin …


 • 28.11.2016 Interreg SK-ČR zveřejnil harmonogram na 2017

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, zverejňuje Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2017. …


 • 25.11.2016 Informace k procesu schvalování - čtyřvýzva

  ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili svůj projekt v rámci tzv. „čtyřvýzvy“ OP VVV (výzvy 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018), že fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí byla u všech předložených žádostí o podporu dokončena. …


 • 16.11.2016 PO 3 Výzva Pregraduální vzdělávání

  MŠMT vyhlásilo výzvu pro pedagogické fakulty VŠ Pregraduální vzdělávání. OPR připraví v nejbližších dnech výtah smlouvy a další informace k vnitřním procesům na MU. …


 • 14.11.2016 Avízo Fondu malých regionů Bílé Karpaty

  Dle oznámení zprostředkovatele dotace z Fondu malých regionů Bílé Karpaty v rámci přeshraniční spolupráce Interreg SK - ČR budou nové výzvy k předkládání projektů vypsány v termínu leden/únor - březen/duben 2017. …nahoru