| | | |


Realizované projekty OP VaVpI

Logolink OP VaVpI
V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace řeší Masarykova univerzita 13 projektů, z nichž jsou 3 projekty v realizaci a ostatní projekty v období udržitelnosti.

 

1 PO - Evropská centra excelence

 • CEITEC - středoevropský technologický institut

2 PO - Regionální VaV centra

 • CETOCOEN
 • Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy
 • CETOCOEN UPgrade

3 PO - Komercializace a popularizace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

 • CERIT Scientific Cloud
 • Transfer technologií na Masarykově univerzitě
 • Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory
 • Nové biotechnologie pro medicínu

4 PO - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

 • Centrum podpory humanitních věd - CARLA
 • Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie
 • Centrum výzkumných institutů a doktorských studií
 • Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU
 • Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU

 


nahoru