| | | |


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - OP VVV

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k programu

OP VVV je realizovaný prostřednictvím tří prioritních os:

- PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum,

- PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj,

- PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,

- PO 4: Technická pomoc.

V současné době nejsou vypsány žádné výzvy relevantní pro MU. 

Archiv výzev na stránkách MŠMT

 

 

 DOMŮ


nahoru