| | | |


Detail Aktuality

Aktualizace Pokynu MU "Řízení projektů OP VVV"

30.11.2017

S účinností od 1. 12. 2017 byl vydán Pokyn MU č. 12/2017 Řízení projeků OP VVV, který nahrazuje Pokyn MU č. 4/2017.

Na základě praktických zkušeností s realizací projektů OP VVV byla provedena aktualizace Pokynu tak, aby jeho obsah odpovídal reálné skutečnosti.

Přehled hlavních změn, které byly provedeny:

  • Článek 7 Financování projektu - změny zejména v ustanovení (12) Spolufinancování projektů,
  • Článek 9 Pravidla pro personální zabezpečení projektu - změna max. výše úvazku osob, zapojených do projektu, která „musí být vždy v souladu s pravidly, vydanými poskytovatelem dotace pro konkrétní výzvu“,
  • Článek 11 Změny v projektu - žádosti o změnu, včetně jejich podpisu v IS KP14+, jsou nově plně v kompetenci daného HS, které projekt realizuje. Není tedy již nutný podpis vedoucí OPR v IS KP14+,
  • Článek 13 Uchování projektové dokumentace - článek byl doplněn o upřesňující informace,
  • Příloha č. 13 Výčet uchovávaných dokumentů v OP VVV - příloha byla aktualizována zejména v návaznosti na úpravy, provedené ve změnových řízeních.

 Ostatní změny jsou spíše formálního charakteru.

S textem Pokynu, včetně jeho příloh, se můžete seznámit ZDE.

Ing. Tereza Šrámková, 30.11.2017 12:10

nahoru