| | | |


Příručky pro žadatele a příjemce

Obecné příručky k OP VVV

Metodický výklad účinnosti verzí Pravidel pro žadatele a příjemce obecná/specifická část

Pravidla pro žadatele a příjemce  - obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 5 (účinnost od 9. 11. 2017)

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 4 (účinnost od 1. 9. 2016)

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 3 (účinnost od 20. 1. 2016)

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 2 (účinnost od 28. 8. 2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 1

Metodické dopisy k Pravidlům pro žadatele a příjemce  - obecná část

Metodický dopis č. 2 - PpŽP - obecná část, verze 5 (účinnost od 1. 6. 2019)

Metodický dopis č. 1 - PpŽP - obecná část, verze 5 (účinnost od 14. 2. 2018)

Metodický dopis č. 4 - PpŽP - obecná část, verze 4 (účinnost od 1. 5. 2017)

Metodický dopis č. 3 - PpŽP - obecná část, verze 4 (účinnost od 28. 2. 2017)

Metodický dopis č. 2 - PpŽP - obecná část, verze 4 (účinnost od 14. 12. 2016)

Metodický dopis č. 1 - PpŽP - obecná část, verze 4 (účinnost od 19. 10. 2016)

Uživatelské příručky - IS KP 14+

Projektová žádost

Zpráva o realizaci

Žádost o platbu

Žádost o změnu

IS ESF 2014+

Informace k vykazování podpořených osob do ESF 2014+, včetně aktuální Karty účastníka

 

Další materiály MŠMT

Mzdové limity OP VVV

Seznam obvyklých cen vybavení OP VVV

Upřesnění k NN u projektů EFRR

Nejčastější pochybení žadatelů při zpracování žádostí o podporu

 


nahoru