| | | |


Společné přílohy pro všechny prioritní osy OP VVV a dalších OP v IS KP 14+

 

Elektronické přílohy k projektovým žádostem

Novinkou, na rozdíl od minulého programového období je elektronická podoba příloh projektové žádosti. To neznamená pouze pořídit sken podepsaného papírového dokumentu, ale jeho konverze do elekronické podoby notářem nebo pověřeným pracovníkem Czech Pointu za úplatu (30 - 36 Kč/strana). Pokud tedy budete chtít do aplikace IS KP14+ vložit dokument, který existuje pouze v papírové formě, musíte navštívit notáře nebo Czech point s žádostí o konverzi dokumentu do elektronické podoby. Elektronickou podobu dokumentu stáhnete z úschovny, kam zadáte číslo z ověřovací doložky na dokumentu. Vyznat se ve změti příloh, které jsou k projektům vyžadovány Vám pomůže metodický materiál Přílohy v IS KP 14+ a jak na ně, který jsme pro Vás připravili ve snaze Vám práci trochu usnadnit.

Přílohy v IS KP 14+ a jak na ně - metodický materiál k různým typům příloh

Část příloh předepsaná výzvou se dokládá stejně ve všech priortiních osách. Jedná se o přílohy, ve kterých MU dokládá své finanční zdraví, oprávněnost, trestní bezúhonnost a pod. prostřednictvím prohlášení, výpisů a potvrzení orgánů veřejné správy. O tyto přílohy se Vám postará OPR, které zajišťuje aktuální verze výpisů a jejich elektronickou podobu, pokud byly obdrženy v papírové formě. Přílohy si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech. Pokud byste potřebovali zajistit přílohu, kterou zde nenajdete a jsme schopni Vám ji připravit na RMU, kontaktujte nás, prosím.

Přílohy v elektronické podobě:

Doklad o právní subjektivitě - výpis z živnostenského rejstříku 

Doklad o oprávněnosti žadatele - statut MU

Doklad o trestní bezúhonnosti právnické osoby 

Doklad o trestní bezúhonnosti fyzické osoby

Výroční zprávy o hospodaření

Vlastnická struktura k doplnění a elektronickému podpisu 

Čestné prohlášení k vlastnické struktuře do ZoR - nový od ledna 2018

Doklady o bezdlužnosti MSSZ

Doklady o bezdlužnosti FÚ

Doklady o bezdlužnosti zdravotní pojišťovny: 

Oborová zdravotní pojišťovna 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

Revírní bratrská pokladna

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Interní dokumenty

Opatření rektora 7/2016 Statutární zástupci v nepřítomnosti rektora

Opatření rektora 7/2016 Statutární zástupce v nepřítomnosti rektora v angličtině

Pokyn MU č.10/2014 Pravidla pro stanovení podílu správní režie na MU

Zplnomocnění k podpisu rektorem (plná moc Ing. Janíkové)

Zplnomocnění k podpisu příloh v ISKP prorektorka Pitrová

Další přílohy k žádosti

Jmenování rektora prostá kopie

Smlouva o zřízení účtu u ČNB pro OP VVV("průtokový BÚ") - aktualizace k 10. 4. 2017

 


nahoru