| | | |


Kontaktní údaje

Koordinátoři projektů OP VVV na HS

Na každém z HS Masarykovy univerzity je určen jejím vedením koordinátor projektů OP VVV. Jedná se o hlavní kontaktní osobu nejen pro OPR RMU, ale také pro Vás - zájemce o přípravu projektového záměru či již samotné předkladatele projektových žádostí.

Koordinátor projektů OP VVV se na daném HS aktivně podílí na přípravě a následné realizaci projektů OP VVV v novém programovém období 2014-2020. Zabezpečuje přímou komunikaci s OPR RMU a distribuci informací na HS.

Kontaktní údaje koordinátorů projektů OP VVV na jednotlivých HS naleznete ZDE.

Koordinátoři výzev OP VVV

Na základě rozhodnutí vedení Masarykovy univerzity byli jmenováni koordinátoři výzev OP VVV pro rok 2015. Pozice Koordinátora výzvy byla ustanovena s ohledem na plánovaný strategický charakter výzev ze strany MŠMT. Některé výzvy mají počet podávaných projektových žádostí za instituci omezen, jiné toto omezení nemají. Vzhledem ke zkušenostem z minulého programového období a nutnosti spolufinancování projektů, je ze strany vedení MU preferován nižší počet podávaných projektových žádostí a mezifakultní projekty.

Koordinátora výzvy a vedoucí Odboru pro rozvoj RMU (Ing. Soňa Janíková) musí kontaktovat všichni zájemci o podání projektové žádosti do dané výzvy.

Kontaktní údaje koordinátorů výzev OP VVV naleznete ZDE.


nahoru