| | | |


Výzkumné e-infrastruktury

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

Interní schvalovací proces na MU

RRVI

Členové RRVI obdrží pouze e-mailovou zprávu s přehledným souhrnem základních parametrů všech podávaných návrhů projektů a budou seznámeni s doporučením Rady pro IT. Podkladem bude vyplněný dotazník.

Časový harmonogram:

  • 22. 2. – projednání Radou pro IT
  • Do 27. 5. – vyplnit dotazník pro RRVI a zaslat na OPR
  • Schválení projektů na vedení 11. 6.

 Aktualizací výzvy došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu do 28. 6. 2019.

Dále se rozšiřuje povolené místo realizace z ČR na EU.

V neposlední řadě se mění povinnosti realizace aktivit projektu – nově budou aktivita č. 2 (Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury) i aktivita č. 3 (In-kind příspěvek) povinně volitelné.

Tyto změny reagují na podněty žadatelů a potřeby velkých výzkumných infrastruktur a umožní žadatelům větší flexibilitu v realizaci projektu.


 Zápis ze semináře MŠMT je ke stažení ZDE.


Seminář MŠMT k výzvě se koná dne 23. ledna 2019, přihlašování naleznete na webu MŠMT ZDE.

Přihlašování je možné do 13. ledna. 


Souhrnný přehled nejdůležitějších parametrů výzvy je ke stažení ZDE.


 Cílem výzvy je podpořit upgrade a modernizaci velkých výzkumných infrastruktur, konkrétně e-infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytovanou MŠMT v období do roku 2022.

Modernizované velké výzkumné infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat lepší infrastrukturní podmínky pro výzkumné aktivity svých uživatelů, kteří jsou cílovou skupinou této výzvy.

Samotná podpora výzkumných aktivit není předmětem této výzvy.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2019

Alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč

Koordinátor výzvy na MU: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Kontaktní osoba za OPR: Ing. Tereza Šrámková (sramkova@rect.muni.cz).


Veškerá dokumentace k výzvě je ke stažení na stránkách MŠMT zde.


 


nahoru