| | | |


Výzkumné infrastruktury II

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

Interní schvalovací proces na MU

V návaznosti na posun termínu pro odevzdání žádostí do 28. 6. 2019 je posunut i termín pro zaslání podkladů k plánovaným přístrojům nad 1 mil. Kč.

Nový termín je do 23. 4. 2019.

  • Všechny projekty, které plánují nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH a výše, budou muset být projednány Odbornou komisí pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení Masarykovy univerzity.
  • Podklady pro projednání musejí být zaslány do 23. 4. 2019 na adresy i.souckova@rect.muni.cz a sramkova@rect.muni.cz 
  • Seznamy předložené k posouzení jsou závazné – pouze přístroje, které byly posouzeny a schváleny, mohou být součástí finálního návrhu projektu. V případě, že by v průběhu přípravy projektu došlo ke změnám v plánovaném vybavení (zařadíte do projektu nový přístroj v hodnotě nad 1 mil. Kč), neprodleně nás kontaktujte.
  • Vyjádření Odborné komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení obdržíte do konce května.

RRVI

Členové RRVI obdrží pouze e-mailovou zprávu s přehledným souhrnem základních parametrů všech podávaných návrhů projektů a budou seznámeni s doporučeními Odborné komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení.

Před RRVI je zároveň nezbytné ještě standardně konzultovat s ÚVT/FI dotčení IT a IS:

  • IT – posouzení, zda má realizace projektu dopady na IT infrastrukturu MU, kontaktní osoba dr. Aleš Křenek ljocha@ics.muni.cz , prosím obraťte se na něj všichni v rámci každé projektové žádosti. Ve věci IT je nezbytné mít písemné vyjádření ÚVT. Stačí e-mailem, ale je nezbytné i v případě, že projekt se IT oblasti primárně netýká. 
  • IS – pouze v případě, že se Váš projekt nějakým způsobem IS dotýká, kontaktní osoba Ing. Jitka Brandejsová jibra@fi.muni.cz 

Podkladem pro RRVI budou stručné informace o jednotlivých projektech, vyjádření Přístrojové komise, posouzení IT a eventuálně IS.

Pro partnerské projekty platí stejný postup.

Časový harmonogram:

  • Do 23. 4. – termín pro zaslání podkladů k přístrojům nad 1 mil. Kč
  • Do 27. 5. – zajistit si vyjádření ÚVT ohledně plánovaného IT vybavení + eventuálně IS, vyplnit dotazník pro RRVI a zaslat společně na OPR
  • Do konce května se Vám vyjádří Přístrojová komise k jednotlivým nákupům
  • Schválení projektů na vedení 11. 6.  

Aktualizací výzvy došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu do 28. 6. 2019.

Dále se rozšiřuje povolené místo realizace z ČR na EU.

V neposlední řadě se mění povinnosti realizace aktivit projektu – nově budou aktivita č. 2 (Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury) i aktivita č. 3 (In-kind příspěvek) povinně volitelné.

Tyto změny reagují na podněty žadatelů a potřeby velkých výzkumných infrastruktur a umožní žadatelům větší flexibilitu v realizaci projektu.


Zápis ze semináře MŠMT je ke stažení ZDE.


Seminář MŠMT k výzvě se koná dne 23. ledna 2019, přihlašování naleznete na webu MŠMT ZDE.

Přihlašování je možné do 13. ledna. 


Souhrnný přehled nejdůležitějších parametrů výzvy je ke stažení ZDE.


Cílem výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v období do roku 2022.

Modernizované velké výzkumné infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat lepší infrastrukturní podmínky pro výzkumné aktivity svých uživatelů, kteří jsou cílovou skupinou této výzvy.

Samotná podpora výzkumných aktivit není předmětem této výzvy.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2019

Alokace výzvy: 1 900 000 000 Kč

Koordinátor výzvy na MU: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Kontaktní osoba za OPR: Ing. Tereza Šrámková (sramkova@rect.muni.cz).


Veškerá dokumentace k výzvě je ke stažení na stránkách MŠMT zde.


 


nahoru