| | | |


Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

V programu OP VVV nejsou vypsány žádné výzvy relevantní pro MU

 

DOMŮ


nahoru