| | | |


PO 2: Výzva „Budování expertních kapacit - transfer technologií“

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Aktuální informace k realizovanému projektu MU naleznete ZDE.


Výsledky hodnocení: Celkem bylo podpořeno 21 projektů, kterým byla přidělena alokace ve výši 502 mil. Kč.


Z organizačně-technických důvodů došlo k posunu ukončení procesu schvalování žádostí o podporu předložených do výzvy Budování expertních kapacit - transfer technologií. Vyhlášení celkových výsledků předpokládá ŘO OP VVV nejdříve v polovině listopadu 2016.


Řídicí orgán OP VVV ukončil dne 17. března 2016 výzvu č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií v prioritní ose 2 OP VVV.
V rámci výzvy bylo přijato celkem 34 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  900 mil. Kč.

Řídící orgán vyhlásil dne 27. ledna 2016 výzvu č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií.

Koordinátorem výzvy na MU je RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. Přípravou projektové žádosti je vedením MU pověřeno Centrum pro transfer technologií MU. Dalšími kontaktními osobami za CTT jsou Ing. Jiří Velinský a Mgr. Hana Půstová.

Kontaktní osobou za OPR je Kristina Dvořáková

Výzva 

Přílohy výzvy

Další materiály k výzvě

 

Materiály připravené OPR

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

Pokud jste zde poprvé a o procesu přípravy projektů na MU zatím nemáte moc informací, seznamte se s nejdůležitějšími body v článku "Víte, že..."

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Budování expertních kapacit - transfer technologií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


nahoru