| | | |


PO 2: Výzva "ERDF výzva pro vysoké školy"

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Masarykova univerzita byla ve výzvě velmi úspěšná. Projekt SIMU+ získal 99% požadované dotace. V současné chvíli probíhá kompletace podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výsledky hodnocení: K financování bylo doporučeno 88 žádostí o podporu, kterým byla přidělena celková alokace ve výši 8,3 mld. Kč.

Řídicí orgán OP VVV ukončil dne 31. srpna 2016 výzvu č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP VVV.
V rámci ERDF výzvy pro vysoké školy bylo přijato celkem 115 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  13 747 208 067,86 Kč.

Řídící orgán zveřejnil dne 5. února 2016 výzvu č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy.

Koordinátorem výzvy na MU je Ing. Michal Sellner

Kontaktní osobou za OPR je Kristina Dvořáková

Výzva 

Přílohy výzvy

Další materiály k výzvě

Podklady ze semináře pro žadatele

Materiály připravené OPR

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

Pokud jste zde poprvé a o procesu přípravy projektů na MU zatím nemáte moc informací, seznamte se s nejdůležitějšími body v článku "Víte, že..."

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou ERDF výzva pro vysoké školy.

 


nahoru