| | | |


ESF a ERDF výzva pro vysoké školy II

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Řídící orgán zveřejnil dne 28. listopadu 2018 výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II a č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II.

Koordinátorkou obou výzev na MUNI je doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Zpracováním projektových žádostí jsou pověřeni tito pracovníci Odboru pro rozvoj:


Text výzev

ESF výzva II

ERDF výzva II

Další materiály společné pro obě výzvy

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvami ESF výzva pro vysoké školy II a ERDF výzva pro vysoké školy II.


nahoru