| | | |


PO 2: Výzva "ESF výzva pro vysoké školy"

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Masarykova univerzita byla ve výzvě velmi úspěšná. Projekt MUNI 4.0 získal nejvyšší dotaci a zároveň se v hodnocení umístil na výborném 2. místě.

Výsledky hodnocení: K financování bylo doporučeno 32 žádostí o podporu, kterým byla přidělena celková alokace ve výši 3 mld. Kč.

Řídicí orgán OP VVV ukončil dne 30. srpna 2016 výzvu č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP VVV.
V rámci ESF výzvy pro vysoké školy bylo přijato celkem 42 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  4 575 491 004,95 Kč.

Řídící orgán zveřejnil dne 5. února 2016 výzvu č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy.

Koordinátorem výzvy na MU jsou doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. a Ing. Bc. Šárka Řehořová

Zpracováním projektové žádosti jsou pověřeni tito pracovníci Odboru pro rozvoj:


Výzva 

Přílohy výzvy

Další materiály k výzvě

Podklady ze semináře pro žadatele

Materiály připravené OPR

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

Pokud jste zde poprvé a o procesu přípravy projektů na MU zatím nemáte moc informací, seznamte se s nejdůležitějšími body v článku "Víte, že..."

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou ESF výzva pro vysoké školy.


nahoru