| | | |


Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Dne 28. 3. 2018 bylo projektu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt bude realizován do 31. 3. 2021. Celková přidělená částka činí 91 mil. Kč.


Dne 20. 10. 2017 byl do této výzvy podán projekt s názvem Postdoc@MUNI, který má ambici přivést na MU 30 kvalitních postdoků. Celková požadovaná částka činí 91 mil. Kč.


Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 30. června 2017 výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV.

Koordinátorem výzvy na MU je Mgr. Roman Badík

Kontaktní osobou za OPR je Kristina Dvořáková

Výzva 

Přílohy výzvy

Další materiály k výzvě

Vzory příloh - projektová žádost

Vzory příloh - Zpráva o realizaci

Materiály připravené OPR

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků.


nahoru