| | | |


Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Dne 5. 2. 2018 byla zaslána informace o schválení projektu ze strany poskytovatele dotace. V současné chvíli se čeká na výzvu MŠMT k doplnění podkladů pro vydání Rozhodnutí.

Dne 5. 12. 2017 byl do této výzvy podán projekt s názvem MSCAfellow@MUNI.

V rámci projektu bude podpořeno 11 zkušených výzkumných pracovníků – 10 příjezdů do ČR a 1 výjezd z ČR. MU si požádala o částku 39,7 mil. Kč. Výsledek hodnocení by měl být znám v prvním čtvrtletí roku 2018.


Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 4. července 2017 výzvu č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF v prioritní ose 2 OP VVV.

Koordinátorem výzvy na MU je Mgr. Roman Badík

Kontaktní osobou za OPR je Kristina Dvořáková

Výzva 

Přílohy výzvy

Další materiály k výzvě

Vzory příloh - projektová žádost

Vzory příloh - Zpráva o realizaci

Materiály připravené OPR

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF.


nahoru