| | | |


Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF II

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě

Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 15. března 2018 výzvu č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF II v prioritní ose 2 OP VVV.

Koordinátorem výzvy na MU je Mgr. Roman Badík

Kontaktní osobou za OPR je Kristina Dvořáková

Výzva 

Přílohy výzvy

Další materiály k výzvě

Vzory příloh - projektová žádost

Vzory příloh - Zpráva o realizaci

Materiály připravené OPR

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF II.


nahoru