| | | |


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Ke dni 31. 5. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dne 4. 4. 2018 bylo vydáno Opatření MU č. 6/2018 Realizace projektu MUNI4students. Toto Opatření včetně příloh naleznete ZDE.

Dne 23. 3. 2018 bylo na webu MŠMT zveřejněno hodnocení projektu MUNI4students. Ten získal velmi vysoké bodové hodnocení a zároveň plnou požadovanou částku rozpočtu - tedy 386,8 mil. Kč.

Do této výzvy s alokací 3,4 mld. korun přijalo MŠMT, ve stanoveném termínu od 8. listopadu 2017 do 9. února 2018, celkem 39 žádostí od 35 vysokých škol a univerzit a to v celkovém objemu 3,2 mld. Kč.
Jelikož se jedná o výzvu průběžnou, komise již zahájila hodnocení prvních podaných žádostí a některé již doporučila k podpoře.

Dne 2. 2. 2018 byl podán projekt MU s názvem MUNI4students.
Projekt cílí na zkvalitnění studijního prostředí na Masarykově univerzitě pomocí modernizace vybavení výukových prostor sloužících pro potřeby pregraduálních studentů. Zaměřuje se na zabezpečení infrastrukturních a materiálně-technických potřeb včetně pořízení moderních informačních zdrojů.
Výstupem je zvýšení kvality formou tzv. funkčních celků, odpovídajících moderním požadavkům na vzdělávání.
Projektové aktivity jsou komplexního charakteru s dopadem na všechny fakulty a studijní obory.
Celková požadovaná částka činí 386,8 mil. Kč.

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 8. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP VVV.

Koordinátory výzvy na MU jsou doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. a Ing. Soňa Janíková

Kontaktní osobou za OPR je Kristina Dvořáková

Výzva 

Přílohy výzvy

Další materiály k výzvě

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ.

Logolink _MSMT_VVV_hor _barva _cz


nahoru