| | | |


Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Od 1. 1. 2018 bude zahájena realizace projektu s názvem Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU (zkratka HR4MU), jehož cílem je vytvořit otevřené prostředí pro příchod a dlouhodobé působení špičkových domácích i zahraničních vědeckých pracovníků na MU.
Rozpočet projektu činí 58 mil. Kč.

Řídicí orgán OP VVV ukončil dne 20. dubna 2017 výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Zaregistrováno bylo 29 projektů za více než 1,2 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek finančních prostředků ve výzvě.

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 2. listopadu 2016 výzvu č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v prioritní ose 2 OP VVV.

Koordinátorem výzvy na MU je Mgr. Roman Badík

Kontaktní osobou za OPR je Kristina Dvořáková

Výzva 

Přílohy výzvy

Další materiály k výzvě

Podklady ze semináře pro žadatele

Materiály připravené OPR

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

Pokud jste zde poprvé a o procesu přípravy projektů na MU zatím nemáte moc informací, seznamte se s nejdůležitějšími body v článku "Víte, že..."

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.


nahoru