| | | |


PO 2: Výzva "Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů"

Aktuální informace Odboru pro rozvoj k Výzvě


Výsledky hodnocení:
72 projektů bylo doporučeno k financování, celkově jim byla přidělena alokace ve výši 583 mil. Kč.
Masarykova univerzita získala 8 z 10 projektů a byla jí přidělena alokace ve výši 70 mil. Kč.

Řídicí orgán OP VVV ukončil dne 2. září 2016 výzvu č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP VVV.
V rámci výzvy bylo přijato celkem 117 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  1 304 213 152,57 Kč.

Řídící orgán zveřejnil dne 5. února 2016 výzvu č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů.

Koordinátorem výzvy na MU je prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Kontaktní osobou za OPR je Kristina Dvořáková

Výzva 

Přílohy výzvy

Další materiály k výzvě

Podklady ze semináře pro žadatele

Materiály připravené OPR

Další užitečné rady a doporučení, jak postupovat při přípravě projektové žádosti najdete na záložce Dokumenty a Společné přílohy do IS KP 14+.

Pokud jste zde poprvé a o procesu přípravy projektů na MU zatím nemáte moc informací, seznamte se s nejdůležitějšími body v článku "Víte, že..."

MŠMT

Sledujeme pro Vás aktuální verze výzvy i Pravidel na stránkách MŠMT a o změnách Vás informujeme prostředníctvím aktualit na těchto stránkách a rozesílaném Newsletteru. O všem důležitém se tedy dozvíte včas. Pokud byste si chtěli informace sledovat sami, zde je odkaz na stránky MŠMT s výzvou Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů.


nahoru